Partikular är en svensk vetenskapstidning för unga. Vi strävar efter att lyfta intresset för forskning samt vidare studier inriktade på naturvetenskap.

Partikular är en del av föreningen Eurekia (org.nr 802530-4257). Ett medlemskap i Eurekia möjliggör att du kan engera dig aktivt i både Partikulars och Eurekias verksamhet. Om du inte väljer att engagera dig aktivt kommer du få uppdateringar om föreningens verksamhet då och då, samt inbjudningar till föreningsmöten.


Genom att fylla i följande formulär blir du medlem i Eurekia och binder dig till att följa föreningens stadgar. 


Vid frågor kontakta oss på kontakt@partikular.se

Dataskyddsombud:
Daniel Öhman
daniel.öhman@partikular.se
* indicates required
Används för att personalisera mailutskick
Ange en personlig epostadress (Ej jobb eller skola)

Var snäll och välj vilken typ av utskick du vill motta av oss. Information rörande föreningen i sin helhet såsom kallelser till möten, meddelanden från styrelsen osv skickas alltid ut.